Agenda

2 september 2019
Studiedag
Geen school voor alle groepen
2 september 2019
Start schooljaar
9 september 2019
Informatieavond groepen 3 en 4
Start om 19.00 uur
10 september 2019
Rondleiding Nieuwe Ouders
10:00 - 11:30 uur. Algemene inleiding door de directeur van de school.
Daarna rondleiding door het gebouw onder leiding van leerlingen van onze school.

Klik hier voor meer informatie

10 september 2019
Informatieavond groepen 5, 6 en 7
Start om 19.00 uur
11 september 2019
Informatieavond groepen 1 en 2
Start om 19.00 uur
12 september 2019
Rondleiding Nieuwe Ouders
10:00 - 11:30 uur. Algemene inleiding door de directeur van de school.
Daarna rondleiding door het gebouw onder leiding van leerlingen van onze school.

Klik hier voor meer informatie

13 september 2019
Studiedag
Geen school voor alle groepen
16 september 2019
Studiedag
Geen school voor alle groepen
17 september 2019
Prinsjesdag
Geen school voor alle groepen
19 september 2019
Start Thema 'ontdekkingsreizen'
19 september 2019
Schoolreis groepen 2
20 september 2019
Zomerfeest
16:00 tot 18:30 uur.
De ouderraad organiseert een gezellig feest op het plein van de school.
Toegankelijk voor ouders én leerlingen.

Later meer informatie hier over het feest

 

 

24 september 2019
Ateliers Thema 'ontdekkingsreizen'
Komende 6 weken krijgen de kinderen elke dinsdag- en donderdagmiddag een atelier rondom het thema.

 

26 september 2019
Schoolreis groepen 3 en 4
26 september 2019
Schoolreis groepen 5 en 6
27 september 2019
Reservedatum Zomerfeest
16:00 tot 18:30 uur.
De ouderraad organiseert een gezellig feest op het plein van de school.
Toegankelijk voor ouders én leerlingen.

Later meer informatie hier over het feest

 

 

2 t/m 13 oktober 2019
Kinderboekenweek
Thema dit jaar is: Reis Mee!
7 t/m 11 oktober 2019
Kijkweek
8.15 - 8.30

Deze week heeft u de gelegenheid om te kijken in de groep van uw kind.

 

7 oktober 2019
Voorlichtingsavond BoVo ouders groep 8
15 t/m 18 oktober 2019
Werkweek groep 8
21 t/m 25 oktober 2019
Herfstvakantie
14 t/m 29 november 2019
B-Cito toetsen Groep 8
20 november 2019
Studiedag
Geen school voor alle groepen
25 november 2019
Voortgangsgesprekken
Rooster volgt later
25 november 2019
Start afsluitweek Thema 'ontdekkingsreizen'
27 november 2019
Voortgangsgesprekken
Rooster volgt later
2 december 2019
Rondleiding Nieuwe Ouders
10:00 - 11:30 uur. Algemene inleiding door de directeur van de school.
Daarna rondleiding door het gebouw onder leiding van leerlingen van onze school.

Klik hier voor meer informatie

5 december 2019
Sinterklaas op school
5 december 2019
Groepen 1 t/m 4 middag vrij
6 december 2019
Groepen 1 t/m 4 starten om 9.30
9 december 2019
Adviesgesprekken groep 8
10 december 2019
Adviesgesprekken groep 8
10 december 2019
Rondleiding Nieuwe Ouders
10:00 - 11:30 uur. Algemene inleiding door de directeur van de school.
Daarna rondleiding door het gebouw onder leiding van leerlingen van onze school.

Klik hier voor meer informatie

11 december 2019
Adviesgesprekken groep 8
13 december 2019
Rondleiding Nieuwe Ouders
10:00 - 11:30 uur. Algemene inleiding door de directeur van de school.
Daarna rondleiding door het gebouw onder leiding van leerlingen van onze school.

Klik hier voor meer informatie

19 december 2019
Kerstdiner
Kerstviering groepen 2 t/m 8

Om 17:30 uur verzamelen we met deze groepen op het schoolplein De kinderen kennen hun plaats en zingen gezamenlijk enkele kerstliedjes voor/met de ouders. Na afloop gaan de ouders met hun kinderen even mee naar de klas om de mooie gedekte tafels te bewonderen.

 

Het kerstdiner

Ook dit jaar hopen we weer op heerlijke gerechten die de ouders voor de kinderen maken. Binnenkort hangt er bij de klas van uw kind(eren) een menu. Warme gerechten kunnen vanaf 17.15 uur worden afgegeven. Eventuele onkosten vergoeding is mogelijk via Heleen (administratie). We verwachten dat alle kinderen op om 19:00 uur worden opgehaald, mocht uw kind toch alleen naar huis gaan, dan horen wij dat graag vooraf.

20 december 2019
Hele school uit om 11:45 uur
Om 11.45 ruimen wij de kerstversiering op. Helpt u ons even?
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Kerstvakantie
Op vrijdag zijn alle groepen vrij vanaf 11.45
16 januari 2020
Start CITO-periode groepen 3 t/m 7
In de groepen 3 t/m 7 worden deze periode de toetsen uit het leerlingvolgsysteem afgenomen. We verzoeken u vriendelijk om in de ochtenden geen afspraken bij dokter of tandarts te maken.
20 januari 2020
Start Thema 'Bouwen'
7 februari 2020
Schooldisco
Vandaag hebben we schooldisco in twee groepen. Eerst zijn de leerlingen van de groepen 3 t/m 5 aan de beurt (18:00 tot 19:00 uur). Daarna is het feest voor de kinderen van de groepen 6,7 en 8 (19:30 tot 21:00 uur). De laatste 10 minuten is de discodeur geopend voor ouders die hun kind komen ophalen.

 

 

10 t/m 14 februari 2020
Kijkweek
8.15 - 8.30

Deze week heeft u de gelegenheid om te kijken in de groep van uw kind.

 

17 februari 2020
Rapportgesprekken
Het rooster wordt via emailworks verspreidt.
19 februari 2020
Rapportgesprekken
Het rooster wordt via emailworks verspreidt.
21 februari 2020
Studiedag
Geen school voor alle groepen
22 februari t/m 1 maart 2020
Voorjaarsvakantie
4 maart 2020
Rondleiding Nieuwe Ouders
10:00 - 11:30 uur. Algemene inleiding door de directeur van de school.
Daarna rondleiding door het gebouw onder leiding van leerlingen van onze school.

Klik hier voor meer informatie

10 maart 2020
Rondleiding Nieuwe Ouders
10:00 - 11:30 uur. Algemene inleiding door de directeur van de school.
Daarna rondleiding door het gebouw onder leiding van leerlingen van onze school.

Klik hier voor meer informatie

13 maart 2020
Rondleiding Nieuwe Ouders
10:00 - 11:30 uur. Algemene inleiding door de directeur van de school.
Daarna rondleiding door het gebouw onder leiding van leerlingen van onze school.

Klik hier voor meer informatie

23 maart 2020
Start afsluitweek Thema Oceanen'
1 april 2020
Studiedag
Geen school voor alle groepen
9 april 2020
Paasontbijt
Paasontbijt in alle groepen. Vooraf thuis ontbijten kan dus worden overgeslagen.....
10 april 2020
Goede Vrijdag
School gesloten voor alle leerlingen
12 t/m 13 april 2020
Pasen
School gesloten voor alle leerlingen
14 t/m 17 april 2020
Kijkweek
8.15 - 8.30

Deze week heeft u de gelegenheid om te kijken in de groep van uw kind.

 

15 t/m 17 april 2020
Start CITO-Eindtoets groep 8
17 april 2020
Koningsspelen / Juffendag
Koningsspelen groepen 5 - 8 bij VUC (verzamelen op school)

Koningsspelen groepen 3 - 4 op school

Juffendag groepen 1 - 2 op school

 

 

20 april 2020
Start Thema 'Oceanen'
25 april t/m 10 mei 2020
Meivakantie
11 mei 2020
Ateliers Thema 'Oceanen'
Komende 6 weken krijgen de kinderen elke dinsdag- en donderdagmiddag een atelier rondom het thema.

 

21 t/m 24 mei 2020
Hemelvaartvakantie
School gesloten voor alle leerlingen
27 mei t/m 12 juni 2020
Start CITO-periode groepen 3 t/m 7
In de groepen 3 t/m 7 worden deze periode de toetsen uit het leerlingvolgsysteem afgenomen. We verzoeken u vriendelijk om in de ochtenden geen afspraken bij dokter of tandarts te maken.
29 mei 2020
Studiedag
Geen school voor alle groepen
1 juni 2020
2e pinksterdag
De school is gesloten.
4 juni 2020
Rondleiding Nieuwe Ouders
10:00 - 11:30 uur. Algemene inleiding door de directeur van de school.
Daarna rondleiding door het gebouw onder leiding van leerlingen van onze school.

Klik hier voor meer informatie

8 juni 2020
Rondleiding Nieuwe Ouders
10:00 - 11:30 uur. Algemene inleiding door de directeur van de school.
Daarna rondleiding door het gebouw onder leiding van leerlingen van onze school.

Klik hier voor meer informatie

12 juni 2020
Rondleiding Nieuwe Ouders
10:00 - 11:30 uur. Algemene inleiding door de directeur van de school.
Daarna rondleiding door het gebouw onder leiding van leerlingen van onze school.

Klik hier voor meer informatie

6 t/m 10 juli 2020
Kijkweek
8.15 - 8.30

Deze week heeft u de gelegenheid om te kijken in de groep van uw kind.

 

9 juli 2020
Afscheidsavond Groep 8
17:00 - 20:30 uur

 

10 juli 2020
Afscheidsavond Groep 8
17:00 - 20:30 uur

 

18 juli 2020
Start zomervakantie
De zomervakantie start voor alle leerlingen om 11:45 uur.