Groep 3A

Welkom in groep 3A!

Wij hebben er weer veel zin in dit jaar!

Op deze pagina kunnen jullie lezen en zien wat wij zoal doen in onze klas. We zullen proberen om regelmatig nieuwe berichtjes te posten.

 

Als u wat wilt vragen of doorgeven, stuurt u dan even een e-mail naar ctiehuis@nutsschoolbezuidenhout.nl en kvdlinde@nutsschoolbezuidenhout.nl.

 

Verder is dit misschien handig om te weten: 

 

Gym: Elke week op dinsdag en donderdag van juf Lisa. Op dinsdagochtend beginnen ze direct om half 9 aan de gymles. Het is dan de bedoeling dat de kinderen om half 9 omgekleed in de gymzaal zitten. Op donderdag hebben de kinderen later op de dag gym.

Crea: Elke dinsdag, donderdag en om de 3 weken van juf Joice.

Muziek: Om de week op vrijdagochtend door juf Elisa.

 

juf Claimy is er op maandag, dinsdag en woensdag

Juf Karin is er op donderdag en vrijdag. Juf Karin is op dinsdag extra en werkt dan vooral buiten de klas. 

 

Wij zijn te vinden op de eerste etage, de laatste klas aan de linkerkant (als je voor de school staat). 

Groetjes,
Juf Karin en Juf Claimy

 

 

 

 

BERICHTEN

16 okt 2020 - afsluiting thema 2
Deze week hebben we teham 2 af kunnen sluiten met een prachtige herfstwandeing. De kinderen waren reuze-enthousiast, ze begonnen in de ochtend op het schoolplein al met het verzamelen van hun herfstschatten. In de middag gingen we, gewapend met (zelfgemaakte en echte) verrekijkers, loepen en een zoekkaart, op avontuur. Overal in het bos hoorde je enthousiaste kreten van kinderen die iets moois hadden ontdekt.

 

Op de foto's kun je zien dat er ook hard gewerkt. De kinderen hebben deze week een reken- en een spellingtoets gemaakt. Na de vakantie wordt de leestoets van thema 2 afgenomen. Het is altijd goed om het rijtjesboek nog een keer door te lezen met uw kind. Als u de gekopieerde versie niet meer kunt vinden, kunt u op de groepspagina van groep 3b een link vinden naar de rijtjesboeken. Op hun groepspagina staan ook tips hoe je het lezen met het rijtjesboek wat afwisselender kunt maken. Ook kunnen de kinderen thuis oefenen met de software van zowel Lijn 3 als van Wereld in Getallen. Dit kan via thuis.basispoort.nl.

 

We hebben ook met elkaar een informatieboek gemaakt over "de boom". Eerst gingen we bestuderen wat de kernmerken en de verschillen zijn van een prentenboek versus een informatieboek. Daarna zijn de kinderen zelf gaan bedenken wat ze dit thema voor nieuws hebben geleerd, en hebben hier een illustratie (moeilijk woord!) bij gemaakt. Daarna moesten ze er ook nog een zin bij bedenken. En dat is ook best lastig, want wanneer zijn losse woorden nou eigenlijk een zin?

 

Na de vakantie beginnen we aan het thema "smakelijk eten". De kinderen leren daarin van alles over het restaurant: hoe ziet een menukaart eruit, wat is een voor-, hoofd-, en nagerecht, en wat zijn de etiquette-regels? Als de kinderen zelf thuis iets hebben dat hoort bij een restaurant (een menukaart bijvoorbeeld), dan mogen ze deze mee naar school nemen.

 

Maar eerst allemaal een fijne vakantie, rust goed uit en blijf gezond!


09 okt 2020 - thema 2 en kinderboekenweek
Er is veel gebeurd de afgelopen twee weken.Op woensdag 30 september was de start van de kinderboekenweek. Voor de opening hadden we een klein toneelstukje, uitgevoerd door leekrachten,over de ontsnapping van Hugo de Groot uit slot Loevestein. Daarna hebben we het lied van Kinderen voor Kinderen 'En Toen?' gezongen en gedanst.

In de gang van onze klas hebben we een mooi kasteel waar we om de beurt in mogen spelen. Ook hebben we ineens raampjes van glas in lood. We hebben ook een woordweb gemaakt en samen vragen bedacht die we graag tijdens dit thema beantwoord willen zien. We gaan op zoek naar de antwoorden door in de meegebrachte boeken te snuffelen. Er zijn ook boeken uit de bibliotheek gehaald.

Op vrijdag 2 oktober dingen we "chill voorlezen". De kinderen uit groep 8a hadden zelf een prentenboek uitgekozen, en kwamen de kinderen uit onze klas ophalen om voor te lezen op een zelfgekozen "chill plekje"in de school. De kinderen uit onze klas kregen van de juf een zacht kussentje om op te "chillen". 

 

Onderhand hebben we bij lijn 3, onze leesmethode, het onderwerp "de boom". De kinderen leren van alles over de verandering van de boom in de herfst, de verschillende bomen en bijbehorende bladeren en vruchten/noten/zaden en nog meer. De kinderen hebben zelf ook mooie herfstvondsten meegenomen, waardoor we vandaag met kastanjes en wol een spin hebben kunnen knutselen. Dit deden we weer samen met groep 8a, zodat iedereen een eigen maatje had die kon helpen. 

 

In het foto-album ziet u heel wat foto's. Van de opening van de kinderboekenweek, van het chill voorlezen, van de knutselles met groep 8a, een paar foto's van de schrijfdans (het maken van een Kringelidongdier),  en van het leesparcours op het plein. Bij het leesparcours (samen met groep 3B) was er een route uitgezet op het plein (gele pijlen). De kinderen moesten dit parcours volgen, waarbij ze steeds een nieuw woordrijtje (met woordjes uit het rijtjesboek) tegenkwamen. Dit woordrijtje moesten ze dan hardop lezen, terwijl een leerling uit groep 8b controleerde of het goed was, voordat ze hun route mochten vervolgen.

 

Volgende week is de laatste week van thema De Boom. We hopen dat het droog weer is op donderdag, zodat we een boswandeling kunnen maken en onze kennis in praktijk kunnen brengen. 

 


25 sep 2020 - laatste week thema 1
De laatste week van thema 1 "de nieuwe groep" hebben we vandaag afgesloten. Komende week starten we met het nieuwe thema "de boom". Een thema dat ook in het teken staat van de herfst, en daar doet het weer goed aan mee!

 

Komende week gaan we de eerste mondelinge leestoetsen bij de kinderen afnemen. In groep 3 worden deze toetsen elke 3 weken bij ieder kind individueel afgenomen om te kijken of ze de letters en woorden van het betreffende thema goed beheersen, aangezien de basis voor het lezen ontzettend belangrijk en we deze ontwikkeling dus nauwgezet willen volgen om op tijd te kunnen bijsturen of uitdagen. Als u hier extra mee wilt oefenen met uw kind, kunt u zoals eerder gezegd de rijtjesboeken thuis regelmatig herhalen. Ook heeft uw kind nog steeds toegang tot Bingel/Basispoort, net als vorig jaar tijdens de lockdown. De kinderen weten zelf hun wachtwoord. Ze kunnen via Basispoort ook in het rekenprogramma van Wereld in Getallen. 

 

Op dinsdag hebben de kinderen in halve groepen Schrijfdans gehad. Tijdens deze lessen leren de kinderen te schrijven op muziek en in de beweging. De kinderen slijpen de basisbewegingen van het schrijven in op de muziek. Het gaat vooral om het bewegen/de motoriek, de vormen komen later. Het eindresultaat was de vulkaan op het grote A3-papier. Tijdens de Schrijfdansles had het andere deel van de groep een rekendoe-les op het plein. Deze les staat uitgelegd op de groepspagina van groep 3b. 

 

Op donderdag hebben de kinderen op school, als voorproefje op de kinderboekenweek, een voorstelling mogen zien van de kinderboekenschrijfster Loet Bakker. Dit was erg leuk! Het liedje dat bij de kinderboekenweek hoort is "En toen" van Kinderen voor Kinderen. Dit zijn we ook al flink ana het oefenen voor de opening van de kinderboekenweek. De tekst inclusief dansje is terug te vinden op YouTube.

 

Voor de foto's kunt u kijken in het foto-album. 


18 sep 2020 - thema De nieuwe groep
De eerste weken van dit schooljaar hebben we gewerkt aan het thema "De nieuwe groep". Centraal in dit thema staat het kennismaken met het lokaal, met de nieuwe regels, met de nieuwe juffen, met alle nieuwe lesmaterialen en manier van werken, maar ook het opnieuw kennismaken met elkaar. Want ook al kennen de kinderen elkaar al zeker een jaar, toch is er nog veel van elkaar te ontdekken. Zo hebben we in de eerste week gesproken over overeenkomsten tussen jezelf en je vrienden, maar zijn we ook op zoek gegaan naar klasgenootjes die misschien niet je beste vrienden zijn maar toch verrassend veel dingen hetzelfde leuk bleken te vinden. 

Ook hebben we met zijn allen de babyfoto's bekeken en bewonderd, ze hangen nu te showen in de gang boven de kapstokken. Helaas kunnen de ouders deze schattige foto's nu niet bekijken, vandaar dat we er in het foto-album een foto van hebben geplaatst. 

Vanmiddag hebben we een quiz gedaan. De kinderen hebben allemaal hun gezin getekend, met namen en leeftijden erbij. Daarna gingen we in teams raden bij welk kind het betreffende gezin hoort.

Onze complimenten, de kinderen blijken echt al heel veel van elkaar te weten! 

 

Komende week is de laatste week van dit thema. Alle kinderen hebben inmiddels een kopie meegekregen van het rijtjesboek van thema 1, en veel kinderen vertelden al trots dat ze het thuis hadden voorgelezen. Het is fijn als u als ouder interesse toont in deze rijtjesboeken door uw kind regelmatig te vragen er wat van voor te lezen, want door betrokkenheid van ouders neemt het enthousiasme van kinderen toe. Bovendien bent u dan zelf ook goed op de hoogte van wat uw kind op dit moment leert in de klas. De rijtjesboeken zijn altijd gebaseerd op woorden gemaakt van de letters die wij op dat moment in de klas aanbieden. En deze letters kunnen ze ook al als een echte schrijfletter (een "aan-elkaar-letter" zoals de kinderen dat noemen) schrijven!

 

In het foto-album ziet u ook een paar foto's van een reken-doe-les op het plein. Doordat kinderen in beweging zijn tijdens deze les, leren ze op een andere manier en voor sommige kinderen ook op een betere manier bepaalde rekenvaardigheden. Op dit moment verkennen we in de klas de getallenlijn t/m 20: heen- en terugtellen, en in sprongen van 2. Op deze foto's was de opdracht om in tweetallen de getallenlijn op te schrijven t/m 20, waarbij 1 kind de oneven getallen moest opschrijven in een groene kleur, en de ander de even getallen in een gele kleur. Nadat ze de getallenlijn hadden opgeschreven, moesten ze allemaal in sprongen van twee over de getallenlijn springen, waarbij ze hardop het betreffende getal uitspraken. Voor sommige kinderen was dit een hele makkelijke opdracht, voor andere kinderen een hele moeilijke. Maar het fijne van zo'n doeles is, dat iedereen actief meedoet! 


04 sep 2020 - eerste week in groep 3a
De eerste week in groep 3 zit er op! En wat hebben de kinderen al hartstikke hard gewerkt! Sommige kinderen zagen er best een beetje moe uit op vrijdag maar dat is logisch.

 

We kennen al 3 letters: de d, de r en de i. En we hebben de eerste 2 letters ook al als schrijfletter leren schrijven. Ze hebben al een beetje geoefend met spelling en het rekenen doen we nu nog voornamelijk spelenderwijs en in circuitvorm. In circuitvorm werken betekent dat we in groepjes een werkje of (reken)spelletje doen. Na 10/15 minuten wordt er gewisseld en gaan de kinderen een ander werkje doen.

 

De overgang van groep 2 naar groep 3 is best groot, vandaar dat er in groep 3 ook nog tijd is om te spelen. Dit zie je terug in de inrichting van ons lokaal. We hebben veel bouwmaterialen, een verfbord, een poppenhoek etc. In de loop van de tijd krijgen deze hoeken ook een andere functie. Een bouwhoek wordt dan gecombineerd met een rekenhoek en de huishoek kan bijvoorbeeld omgetoverd worden tot een winkeltje of een restaurant met bijbehorende lees-, reken of spellingopdrachten. Zo wordt er ook 'spelend' heel veel geleerd.

De themahoek is gekoppeld aan onze leesmethode van lijn 3 en ook daarin zijn zinvolle opdrachten opgenomen waarmee we de nieuwsgierigheid van de kinderen hopen te prikkelen.

De thema's zijn erg afwisselend zoals: Mijn lijf, de Ruimte, Water, Kunst, Dieren enz.

 

In de rechterbalk vinden jullie enkele foto's terug van de eerste week, tijdens het vrij spelen, het buiten spelen en de muziekles. Volgende keer zullen we juist wat foto's plaatsen van het werken, want dat doen we natuurlijk ook volop :-).