Groep 6A

Welkom op de groepspagina van groep 6a!

 

Groep 6 is het leerjaar waarin de kinderen kennis maken met het vak Engels en topografie als onderdeel van aardrijkskunde.
Daarnaast zullen we dit jaar het thematisch werken voort zetten met de nieuwe methode 'Blink wereld'. De vakken geschiedenis, natuur en aardrijkskunde worden geintegreerd aangeboden binnen deze methode.

 

Juf Karin van Rijn geeft les van maandag tot donderdag en meester Arend Pottjegort is er iedere vrijdag.

Vanaf februari zal ook juf Tianne bij ons komen. Zij is 4e jaars Pabo studente en heeft ook vorig jaar haar stages op onze school gelopen. Zij zal haar afstudeerstage gaan lopen in onze groep. Hierover ontvangt u t.z.t. nog meer informatie.

We krijgen daarnaast twee keer per week, op dinsdagmiddag en vrijdagochtend gym van juf Lisa.  Elke twee weken op vrijdag, komt juf Elisa in onze klas om muziekles te geven.

 

Op deze pagina kunt u volgen wat we zoal doen en meemaken in onze klas.

 

 

kvrijn@nutsschoolbezuidenhout.nl

apottjegort@nutsschoolbezuidenhout.nl

 

 

 

 

BERICHTEN

15 okt 2020 - De aardse extremen markt

Dit schooljaar werken we voor wereldoriëntatie met het lesmateriaal van Blink Wereld. Deze methode is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. 

 

 

Ieder thema start met een aantal onderzoekslessen waarin de kinderen kennis wordt aangeboden, ondersteund met proefjes en beeldmateriaal. Dit wordt iedere keer afgesloten met een 'test je zelf' toetsmoment. Hierna volgt een eigen onderzoek en als afsluiter van het thema is er een presentatie van dit onderzoek.

 

Ons eerste thema was 'Aardse extremen'. We hebben geleerd over weersverschijnselen; hoe ontstaan wolken? Hoe komt het dat het gaat regenen? Hoe ontstaan bliksem en tornado's? We hebben diverse 'aardse extremen' leren kennen zoals een overstroming, een vulkaanuitbarsting, lawine, tornado, tsunami en een aardbeving.

 

Ons thema is afgesloten met een 'aardse extremen markt'. De kinderen hebben hier in duo's hun onderzoeksvraag gespresenteerd, waarbij de bezoekers iets moesten beleven in de vorm van zien, voelen of horen. 
Het was een mooi proces! Van het komen tot een geschikte onderzoeksvraag (dit is nog moeilijk!) tot de creatieve uitwerking van de resultaten.

 

Tijdens de markt zijn er veel foto's gemaakt. U kunt ze hier bekijken.


17 sep 2020 - Kennismaken met topografie

In groep 6 krijgen we topografielessen. Met behulp van 'mijn eigen bosatlas' verkennen we dit schooljaar Nederland.
De afgelopen week stonden de provincies en provinciehoofdsteden centraal. Reacties van de kinderen: het was super leuk! Waarom? Het is zo makkelijk!

 

Dat ligt iets genuanceerder. Ja, de plaatsen opzoeken in de atlas verliep snel en soepel.
De huidige didactiek bij topografie gaat echter wat verder dan enkel het uit je hoofd 'stampen' van plaatsnamen op een blinde kaart. We moeten de topografie ook echt gaan toepassen. Hier gaan we de komende lessen ook mee oefenen.

 

Je moet dan vragen kunnen beantwoorden zoals 'Waar ligt Monster?'. Ten zuiden van Den Haag aan de kust van de Noordzee.

 

Gedurende dit schooljaar komen alle gebieden in Nederland uitgebreid aan bod en volgt er om de zoveel weken een toets.
De eerste toets is al op 7 oktober. Spannend!

 

Het was overigens heel leuk dat sommige kinderen al wat specifieke kenmerken konden noemen van provincies omdat ze daar familie hebben wonen of een keer op vakantie zijn geweest. Zo bouwen we langzaam een beeld op van ons eigen land.