Groep 7A

 

Welkom allemaal in groep 7A! 

We gaan er een leuk schooljaar van maken! Op deze pagina vind je berichten, foto's en informatie van de groep. 

 

Op woensdag en vrijdag heeft groep 7A gymles van juf Lisa.

Op vrijdag is er om de week muziekles van juf Elisa. 

 

Juf Marlies (ma, vr)

mschoep@nutsschoolbezuidenhout.nl

 

Juf Rubina (di, wo, do)

r.kersbergen@nutsschoolbezuidenhout.nl

 

 

 

 

 

 

BERICHTEN

11 okt 2020 - Resultaat creatieve opdracht (portretten)
Preview foto Wat een mooie portretten zijn er geschilderd/getekend!

De kinderen vonden het best lastig, maar het resultaat mag er zijn!


11 okt 2020 - Boekenmarkt
Preview foto De boekenmarkt was weer een groot succes!

Zie fotoalbum.


05 okt 2020 - Project 'De muren hebben Oren'
Vandaag zijn we gestart met het project 'De Muren hebben Oren'. Dit project is een zesweeks project, waarin de (migratie)geschiedenis vanaf 1940 tot nu centraal staat. De diversiteit in de stad, die ook terug te vinden is in de klas, vormt de rode draad.

Onze klas wordt gekoppeld aan een klas uit de stad met een andere sociaal-culturele achtergrond. Om meer te lezen over dit project verwijs ik u naar de website: https://www.demurenhebbenoren.nl

 

Donderdag gaat de klas zich voorstellen aan de andere klas d.m.v. een fimpje.

Komende weken krijgen de kinderen een interviewles, brengen we een bezoek aan het Humanity House én gaan de kinderen interviews afnemen.


04 okt 2020 - Creatieve opdracht bij thematisch werken: een portret maken
Preview foto De kinderen zijn hard aan de slag om mooie portretten te maken!

Zie fotoalbum.


04 okt 2020 - Chill lezen
Preview foto De kinderen van groep 7A hebben vrijdagmiddag voorgelezen aan de kinderen van groep 4.

Ze vonden het fantastisch! Ze mochten zelf een plekje op de gang kiezen.

Zie fotoalbum.


29 sep 2020 - Topografie
Preview foto Dit jaar werken wij voor het eerst met de methode 'mijn eigen bosatlas' met behulp van 'De Junior Bosatlas'.  De kinderen zullen opdrachten gaan maken om kaartinzicht te ontwikkelen en om de landen, steden, wateren, gebergten op een kaart eigen te maken. 

 


29 sep 2020 - Thematisch werken
Preview foto Dit schooljaar werken we voor wereldoriëntatie met het lesmateriaal van Blink Wereld. Deze methode is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden ze het beter. Ze krijgen hierdoor een goede kennisbasis mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze in het voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig gaan hebben.

 

Wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8

Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. Na een gezamenlijke introductie van het thema, volgen er vier geleide onderzoekslessen waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod komen. Daarna doen de kinderen een ‘test jezelf’ en vervolgens gaan ze aan de slag met een eigen onderzoek. Dat kan zelfstandig, in tweetallen of in groepjes zijn. Bij elk thema werken ze naar een gezamenlijk eindproduct toe, bijvoorbeeld een informatiemarkt over aardse extremen, een experimenteel gerecht of een partijprogramma. In de eindpresentatie leren de kinderen ook van wat hun klasgenoten hebben uitgezocht.

De thema’s bieden veel aanknopingspunten voor interessante gesprekken thuis. Mocht je leuke voorwerpen hebben die aansluiten bij een thema, neem ze dan vooral mee naar school!

 

Op www.blinkwereld.nl vind je meer informatie over het lesmateriaal.

 

 


23 sep 2020 - Dode hoekles
Preview foto Vandaag hebben we een boeiende dodehoekles gehad van een interessante gastspreker! De gastspreker, zelf vrachtwagenchauffeur en rijinstructeur, gaf les over de dode hoek. De kinderen vonden het heel erg leuk (vooral dat ze zelf in de vrachtwagen mochten). 
De les werd tegelijkertijd aan groep 7A gegeven. Er staat een fotoalbum open met foto´s die genomen zijn, de foto´s van 7A en 7B staan door elkaar heen.

22 sep 2020 - Huiswerk
Preview foto Hoe maak je je huiswerk?

Dit is een handig stappenplan om je huiswerk te kunnen of te gaan maken.

Agenda

In ons klaslokaal hangt een whiteboard met de klassenagenda (planning voor twee weken). De kinderen kunnen ieder moment van de dag zien wat er gepland staat. Hier kunnen de kinderen het huiswerk van overschrijven in hun agenda. In het eerste half jaar van dit schooljaar zullen wij de leerlingen gaan helpen hoe ze hun agenda moeten gaan gebruiken. Daarna zullen we ze hierin gaan begeleiden.

 

In groep 7 is het de bedoeling dat de kinderen iedere dag hun agenda meenemen naar school en natuurlijk mee naar huis.

 

Huiswerkbladen

Juf Marlies en juf Rubina zullen op dinsdag huiswerk meegeven. Dit zullen gevarieerde werkbladen zijn voor taal, spelling en rekenen en/of nieuwsbegrip online.

De leerlingen hebben een week de tijd om dit thuis te maken. Op de 'inleverdag' (de week erna) zullen wij de huiswerkbladen en/of nieuwsbegrip online met de leerlingen bespreken door middel van verschillende werkvormen. (We zullen op de huiswerkpakketjes de inleverdatum vermelden)

 

Leerwerk voor een toets

De leerlingen zullen geregeld leerwerk mee naar huis krijgen voor een toets van topografie, Engels en/of thematisch werken. De toets zal een week van te voren opgegeven worden. 

 

Thematisch werken

De leerlingen zullen een bepaald thema/onderwerp individueel, in tweetallen of in groepjes middels onderzoeksvragen in een creatieve vorm gaan uitwerken. De leerlingen krijgen incidenteel een opdracht mee voor thuis. 

 

Boekverslag

Twee keer per jaar zullen de leerlingen een boekverslag gaan maken. Hier zullen we de leerlingen t.z.t uitleg over gaan geven.

 

Werkstuk en presentatie

In groep 7 gaan de leerlingen een keer per jaar een werkstuk maken en een presentatie over hetzelfde onderwerp. Hier zullen we de leerlingen t.z.t uitleg over gaan geven.

 

Huiswerk voor de RT

Soms krijgen leerlingen huiswerk mee van juf Jenneke, juf Cindy of juf Iris. Dit moet de week erna weer meegenomen worden naar school.

 

 

 

 

 

 


04 sep 2020 - De eerste week in groep 7
Preview foto De eerste week in groep 7 zit er alweer op!

De kinderen hebben deze week veel gedaan aan groepsvorming; van kennismakingsspelletjes en balspellen tot gesprekken over 'Wat is, zegt, doet nou eigenlijk een fijne klasgenoot?'. Ook hebben de kinderen alweer taal, rekenen en spelling onderwezen gekregen. 

We zullen spoedig foto's online zetten van de groep en het klaslokaal.