Onze school

We stellen hoge eisen aan ons onderwijs en blijven in ontwikkeling. Er is een overwegend klassikale onderwijssetting met daarbinnen een gerichte aanpak voor het individuele kind. We bieden een breed vakkenpakket binnen een prettig en veilig pedagogisch klimaat. We hanteren een pestprotocol. We bieden een gerichte, uitdagende aanpak voor de beter presterende leerling. We beschikken over vakleerkrachten voor de lessen gymnastiek en muziek. Een remedial teacher geeft leerlingen extra hulp. Naschoolse lessen: Franse taal en sport.
De school heeft 14 lokalen in gebruik als leslokaal.  Voor de extra hulp aan leerlingen beschikt de remedial teacher over een eigen ruimte met specifiek lesmateriaal. De kleuters en de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 maken gebruik van de gymzaal. Aan de gymzaal zijn twee kleedkamers en twee doucheruimtes verbonden. De school beschikt over een ruime kelder. De kelderruimte wordt onder andere gebruikt als fietsenstalling. Nutsschool Bezuidenhout heeft met verschillende organisaties op het gebied van kinderopvang contact en een samenwerkingsverband. Deze organisaties zijn volledig autonoom. U kunt gebruik maken van ons aanbod voor buitenschoolse opvang, maar u bent ook vrij om daarin een geheel andere keuze te maken. In ons pakket werken we samen met “2-Samen”, “DAK” en "BSO Knabbel en Babbel". Geïnteresseerd in onze school? Dan kunt u zich opgeven voor één van de informatie-bijeenkomsten met o.a. een rondleiding.

 

De school beschikt over een vrituele tour door. We hebben deze beelden gemaakt om een indruk te geven van het gebouw. De tour start bij de voordeur. Door op de pijltjes te klikken komt u in de volgende ruimte. Achter de i staat meer informatie over de foto. 

Klik hier om te starten.