Medicijnprotocol

Op Nutsschool Bezuidenhout hanteren we een medicijnprotocol. Hierin beschrijven we hoe we omgaan met het gebruik van medicijnen op school, het uitvoeren van medische handelingen en het levensreddend handelen. Het volledige protocol kunt u hier lezen.

Aan ouders van leerlingen die structureel medicijnen gebruiken vragen we een zgn medicijnformulier in te vullen. Dit formulier vindt u hier.