BoVo-procedure groep 8

Na de basisschool vertrekken leerklingen van onze school naar verschillende soorten van voortgezet onderwijs. De uitstroomgegevens van de afgelopen jaren kunt u vinden in onze schoolgids

 

Om de hele procedure van adviseren, aanmelden en plaatsing soepel te laten verlopen sluiten wij aan bij de BOVOprocedure die voor heel Haaglanden is afgesproken. Ook intern hanteren wij een procedure die er op is gericht alle leerlingen na groep 8 te laten doorstromen naar een passende vorm van Voortgezet Onderwijs. Deze procedure is terug te vinden in de presentatie die medio oktober aan de ouders van groep 8 wordt gegeven.Uiteraard kunt u met vragen over dit hele traject op school terecht bij de leerkrachten van groep 8, de intern begeleider en/of de directeur.