Aanmelden

De aanmeldprocedure voor kinderen geboren in de periode januari-maart 2017 is aangepast ivm de tijdelijke sluiting van alle scholen. Hieronder leggen we de wijzigingen uit. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze administratie via hddekker@nutsschoolbezuidenhout.nl

 

 

Aanmelden nu niet mogelijk

Omdat door het corona-virus veel scholen gesloten zijn, zal de tweede aanmeldperiode (23 maart t/m 3 april) niet doorgaan zoals gebruikelijk.

 

Wanneer wel aanmelden?                                                               

De tweede en derde aanmeldperiode worden samengevoegd. Kinderen, geboren tussen 1-1-2017 en 31-3-2017 kunnen worden aangemeld in de derde aanmeldperiode. Gelijk met de kinderen die geboren zijn tussen 1-4-2017 en 30-6-2017.

De derde aanmeldperiode loopt van 15 juni t/m 3 juli 2020.

Deze periode waarin door ouders kan worden aangemeld is met één week uitgebreid om alle aanmeldingen, verspreid over deze aanmeldperiode, te kunnen aannemen en verwerken. Het aantal beschikbare plekken van de tweede aanmeldperiode wordt opgeteld bij de derde aanmeldperiode. Het antwoord op aanmeldingen in de derde aanmeldperiode ontvangen ouders op donderdag 16 juli. Dit is zoals eerder al vast stond in de jaarplanning.

Hoe worden ouders geïnformeerd?

Op scholenwijzer.denhaag.nl zal de actuele informatie voor ouders worden getoond.

 

 

This information is available in English at the website of the municipality 

 

 

Het kiezen van een school voor uw kind wilt u weloverwogen doen. Daarom geven wij geïnteresseerde ouders de kans om de school te komen bekijken. We doen dit onder schooltijd zodat u een goede indruk krijgt van de gang van zaken. De directeur vertelt over het onderwijs dat we geven en daarna geven leerlingen uit de hoogste groepen een rondleiding door het gebouw. Voor de data van deze rondleidingen kijkt u hier.

 

  

1.1             Gemeentelijke afspraken

In de nieuwe situatie melden ouders hun kind aan vanaf 3 jaar. Ook kunnen ouders voor meerdere scholen kiezen. Dit gebeurt omdat dat zo in de Wet op het primair onderwijs staat en op basis van een eigen evaluatie. Ook komt het tegemoet aan wensen van ouders.
Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun zoon of dochter aan vanaf het moment dat het kind 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.

 

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015

 

  • Voor uw kind geldt een nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool.
  • U ontvangt tijdig een brief met informatie over deze nieuwe procedure.
  • Aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is niet nodig en niet mogelijk.

 

Uw kind is geboren voor 1 oktober 2015

 

  • De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op deze website.
  • Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niks te doen. Eventuele gedane toezeggingen blijven bestaan.

Aanmeldproces

 

Aanmelden op de basisschool van uw keuze kan vanaf de derde verjaardag van uw kind.

Aanmelden kan door het aanmeldformulier volledig ingevuld terug te sturen naar onze school. Dit formulier is op school verkrijgbaar, maar ook te downloaden via onze website.

De aanmelding is een voorlopige aanmelding.

Bij het aanmelden heeft u het Burger Service Nummer van uw kind nodig.

 

Toelating

Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Bij ons krijgen broertjes en zusjes van leerlingen die al bij ons op school zitten voorrang. Voor de overgebleven plekken komen alle kinderen in aanmerking die zijn aangemeld, echter het maximaal aantal leerlingen dat we per jaar kunnen plaatsen bedraagt 60. Bij teveel aanmeldingen zal er ongewogen worden geloot.

 

Wennen 

Voor het eerst naar school gaan, is een spannende aangelegenheid voor jonge kinderen. Voorafgaand aan de vierde verjaardag mag een kind vijf dagdelen komen wennen in de groep. Een uitzondering hierop zijn de kinderen die in -of vlak vóór- een schoolvakantie vier jaar worden. Hierbij adviseren we de wendagen achterwege te laten en te starten met halve dagen na de vierde verjaardag.

 

Later aanmelden

Soms worden kinderen pas later aangemeld op onze school. We noemen dit ‘zijinstroom’. Hiervoor geldt dat we alleen kunnen plaatsen als er een vrije plek is in de betreffende groep. Op grond van de informatie die we van ouders ontvangen, nemen we altijd contact op met de school waar de leerling wil vertrekken. De nieuwe leerling maakt bij ons enkele kleine methode-toetsen en gaat twee dagdelen wennen in de nieuwe groep. Tijdens dit traject (of direct na afloop) bepalen we of de leerling en de nieuw beoogde groep gebaat is bij een plaatsing op onze school. Het volledige protocol zijinstroom vindt u hier.

 

 

U kunt hier het aanmeldformulier downloaden