Verantwoordelijkheid

We willen leerlingen opvoeden tot zelfverantwoordelijk leren. Ouders en leerkrachten dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. 

 

- Leerling durft aan te geven wat hij of zij lastig vindt/wat hij wil leren en leerkracht staat daar open voor. Je bent verantwoordelijk voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving.

- In de klas spreken we regels met elkaar af en we proberen samen ons daar aan te houden (samen verantwoordelijk). Een belangrijke waarde hierbij is dat iedereen zich op school veilig voelt.

- Kinderen werken samen in de les, helpen elkaar (ook in de gymles).

- Oudere kinderen werken samen met jongere kinderen

- We hebben samen met de ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid: 10 minuten gesprekken, gesprekken tussendoor en kijkochtenden.

- Ouders helpen op school, overblijf, sportactiviteiten, uitstapjes.