Welbevinden

Wij zien het welbevinden als de basis van waaruit een kind functioneert. Een positief pedagogisch en veilig klimaat vinden we dan ook bijzonder belangrijk.

 

- Om een positief pedagogisch klimaat te creëren, maken wij gebruik van de methode van de Positieve School.

- Iedereen kent elkaar.

- Kinderen worden zoveel mogelijk positief benaderd.

- We werken aan een positief zelfbeeld bij de leerlingen.

- We zorgen zoveel mogelijk voor succeservaringen.

- Regels en gedragscorrecties worden geformuleerd in termen van gewenst gedrag.

- Dit uit zich o.a. in de regels van het pestprotocol.

- We monitoren het gevoel van welbevinden o.a. met SCOL. (=Sociale Competenties Observatie Lijst)

- We gaan respectvol met elkaar om.

- Alle collega’s werken met veel plezier en inzet in een open sfeer.